Adatkezelési tájékoztató

LobbieNet Kft. (Adószám: 26180717-2-17, Továbbiakban: Szolgáltató) a honlap üzemeltetőjeként a honlapra látogatók és a honlapon regisztrálók (Felhasználó) adatait kezeli.

A Szolgáltató adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
– A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.(2013.II.26) 42 §;
– A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992.évi LXIII. Törvény („Adatvédelmi Törvény ”)
– 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
– 1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.)
– Az Elektronikus hírközlésről szóló 2003.évi C. törvény 154. és 156. §-ában foglalt rendelkezések;
– A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének 2/2015. (III.30.) NMHH rendelete az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól
– 2017. évi CXCVII. törvény a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról
– 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.)
– 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.)
– GDPR, az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 sz. Rendelete, a természetes személyek személyes adatainak kezeléséről, védelméről és az adatok szabad áramlásáról (95/46 EK rendelet hatályon kívül helyezése)

Mivel az oldal kifejezett célja, hogy a regisztrált Felhasználók megadott adatait nyilvánosan elérhetővé tegye, ezért az oldal használatával a Felhasználó ezt elfogadja. A Felhasználó dönt arról, hogy mely adatokat adja meg. A felhasználói fiók bármikor törölhető, amely együtt jár a megadott adatok törlésével is.

A kezelt személyes adatok típusai (regisztrált Felhasználó esetén): Név, E-mail cím, Jelszó, Telefonszám, Cégnév, Cím, Facebook-oldal, bejelentkezési adatok (IP-cím), utolsó bejelentkezés időpontja.

Az adatkezelés és szerverek üzemeltetési helye: FORPSI – BlazeArts Kft. (székhelye Kunszentmiklós, Damjanich u. 36. 1/8,)
A Honlap használata során a Szolgáltató szervere automatikusan rögzíti a Felhasználó IP címét és más információkat. Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi, de nem kapcsolja össze a regisztráció során vagy a felhasználás során megadott adatokkal.

Amikor a látogatók hozzászólásokat fűznek a webhelyen található tartalmakhoz, összegyűjtjük a megjegyzés űrlapon látható adatokat, valamint a látogató IP-címét a spamek felderítésének elősegítése érdekében.

Sütik kezelése

A Szolgáltató a honlap látogatása során úgy nevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk küld az Ön böngészőjének azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról, személyre szabjuk a megjelenő információkat és hirdetéseket.

Amikor bejelentkezik, több cookie-t is beállítunk a bejelentkezési adatok és a képernyőn megjelenő lehetőségek mentéséhez. A bejelentkezési sütik két napig, a képernyőopciók pedig egy évig tárolódnak. Ha az “Emlékezzen rám” lehetőséget választja, a bejelentkezése két hétig érvényben marad. Ha kijelentkezik fiókjából, a bejelentkezési sütik eltávolításra kerülnek.

Ha hozzászólást ír a webhelyünkön található tartalmakhoz, akkor engedélyezheti nevének, e-mail címének és webhelyének sütikbe mentését. Ezek az Ön kényelmét szolgálják, hogy ne kelljen újból megadnia adatait, amikor újabb hozzászólást ír. Ezek a sütik egy évig fognak tárolódni.

Média tartalom

Ha média tartalmakat, videót vagy képeket tölt fel a weboldalra, kerülje a beágyazott helyadatokkal (EXIF GPS) rendelkező képek feltöltését. A weboldal látogatói letölthetnek és kiolvashatnak bármilyen helyadatot a weboldalon található képekből.

A Szolgáltató minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a Felhasználók által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció során, mind az adatok tárolása során.